Colors, Shapes, and Sizes

1. Learn how to describe objects with basic shapes, colors and sizes

1.1. Colors

Color Màu sắc 
White Trắng 
Black Đen 
Orange Cam 
Yellow Vàng 
Red Đỏ 
Purple Tím 
Green Xanh lá cây 
Blue Xanh da trời 
Light Blue Xanh lơ 
Brown Nâu 
Pink Hông 
Gray Xám 

1.2. Shapes

Shape Hình dạng 
Circle Hình tròn 
Square Hình vuông 
Rectangle Hình chữ nhật 
Triangle Hình tam giác 

1.3. Sizes

Size Kích thước 
Big To 
Large Lớn 
Medium Vừa 
Average Trung bình 
Small Nhỏ 

2. Ask questions about colors, shapes and sizes.

What shape is it? Nó hình gi? 
What color is it? Nó màu gì? 
Is it big? Nó có to không? 
No, it is small. Không, nó nhỏ thôi. 
What color do you like? Bạn thích màu gì? 
Blue, I like blue color. Màu xanh, tôi thích màu xanh.