Ha Long Bay

02/02/2023 // Vietnamese

1. Learn vocabulary about Ha Long Bay

Bay Vịnh
Cave Hang động
Island Hòn đảo
Limestone Đá vôi
Stalactile Thạch nhũ
Sea creatures Sinh vật biển
Cruise ship Tàu du lịch
Sea food Hải sản
Natural Wonder Kỳ quan thiên nhiên