Hoi An

1. Learn vocabulary about Hoi An.

Lantern Đèn lồng
Vibrant Rực rỡ
Silk Lụa
Handicraft Đồ thủ công
Street food Đồ ăn đường phố
Specialty Đặc sản
Ancient Cổ xưa
Historic Mang tính lịch sử
World Heritage

Di sản thế giới