Introductions

1. There are numerous ways to introduce yourself in Vietnamese. Normally, for a short introduction, you can include your name, profession, marital status, address and other information.

2. Some notes:

  • Most Vietnamese names are unisex. Thus, the prefixes "Văn", meaning “scholar” (man of), and "Thị", meaning “woman of,” are often employed to distinguish the sexes. However, nowadays, young Vietnamese prefer less traditional middle names.
  • Vietnamese women don’t change their last names after marriage

3. Vocabulary

3.1. Profession

Profession Nghề nghiệp 
Doctor Bác sĩ 
Engineer Kỹ sư 
Teacher Giáo viên 
Student Sinh viên 
Singer Ca sĩ 
Artist Họa sĩ 
Farmer Nông dân 
Policeman Cảnh sát 
Dancer Vũ công 
Businessman Doanh nhân 
Nurse Y tá 
Dentist Nha sĩ 
Lawer Luật sư 
Model Người mẫu 
Fireman Lính cứu hỏa 

3.2. Marital Status

Marital Status Tình trạng hôn nhân 
Married (have a wife/husband) Có gia đình / lập gia đình (có vợ/chồng) 
Single Độc thân 
Engaged Đính hôn / hứa hôn 
Separated Ly thân 
Divorced Ly dị 

3.3. Family Relationships

Family Relationships Quan hệ gia đình 
Husband Chồng 
Wife Vợ 
Children (son/daughter) Con (con trai/gái) 

3.4. Address

Address Địa chỉ 
City Thành phố 
District Quận 
Ward Phường 
Street Đường 
At Tại 

3.5. Numbers

Numbers Con số 
One Một 
Two Hai 
Three Ba 
Four Bốn 
Five Năm 
Six Sáu 
Seven Bảy 
Eight Tám 
Nine Chín 
Ten Mười 
Eleven Mười một 
Twelve Mười hai 
Fifteen Mười lăm 
Twenty Hai mươi 
Thirty Ba mươi 
Thirty-two Ba mươi hai 
Seventy-eight Bảy mươi tám 
Eighty-seven Tám mươi bảy 
One hundred Một trăm 
Year(s) old Tuổi 

4. Practice

4.1. Dialogue 1

Hello. My name’s Thành. I’m 30 years old. I’m an engineer. I work at Next company in Ho Chi Minh City. I really like my job. Xin chào. Tôi tên là Thành. Tôi 30 tuổi. Tôi là kỹ sư. Tôi làm việc tại công ty Next ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất thích công việc của mình. 

4.2. Dialogue 2

Hi. My name’s Trang. I’m 19 years old. I’m a college student. I live at 24 Nguyen Trai, Ward Thanh Xuan Nam, District Thanh Xuan, Ha Noi. Xin chào. Tôi tên là Trang. Tôi 19 tuổi. Tôi là sinh viên. Tôi sống tại số nhà 24 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.